Högblanka mörka fribord ställer krav på underarbetet.
Här speglar sig omgivningen i bordläggningen på Brilliant, en 41 fots Sparkman Stephens efter renovering av friborden.