Julle, snart på väg till sin ägare efter vårrustning.