RENOVERING

Renovering

I våra renoveringar håller vi oss gärna till de metoder som båten byggts med. Vår åsikt är att så kallade moderna metoder med för mycket limning förstör båtarna och skapar stora kostnader på sikt.

 

Vi har ett klimatkontrollerat båtsnickeri där vi kan ta in båtar upp till 24 meters längd, och kan ställa in temperatur och fuktighet efter båt och behov.

När vi renoverar din båt kan du följa arbetet på nätet dag för dag på ett eget konto där vi redovisar allt arbete fortlöpande. Bra om man har svårt att följa arbetet på plats.

För att se några av våra renoveringsprojekt, klicka på bilderna. Fler finns under fliken ”projekt”.

Hwila

Hwila. Forslund/Fagerman 1924. En av Sveriges finaste och mest välskötta salongsbåtar.
Ny köl, nya sambord, nytt akterdäck.

Den nya kölen tillverkas i Iroko, ett av få tropiska träslag som tål frysning.

Den nya kölen tillverkas i Iroko, ett av få tropiska träslag som tål frysning.

Balkar och balkvägar under det gamla däcket fortfarande helt intakta och friska.

De nya skarndäcken passas på plats.
Här måste man hålla koll på båtens form,när skarndäcken byts har man chans att lyfta språnget som ofta saggar lite akteröver.

Det nya skivdäcket ska nu passas.
Mellan plankorna av sydamerikansk mahogny läggs spännlister

Regina – Östersjöns drottning.

Efter många år av mycket segling och kappsegling har det blivit dags för en omfattande renovering.

Reling, däck, förstäv, sittbrunnar, överbyggnader och delar av botten ska ytrenoveras, repareras eller bytas.

Här har en tidigare felaktig lagning lett in regnvatten på fel ställen med förödande resultat, hela styrbrunnen måste bytas.

Även förstäv och brädgång har drabbats av vatten som kommit in uppifrån och blivit kvar på fel ställen.

Också på en mycket välbyggd båt som Regina åldras botten. Här bytes sambord, 2:a bordvarvet och valvborden.

Mantågstöttor är en vanlig orsak till problem, nu skruvas alla stöttor med maskinskruv i gjutna bussningar, vilket innebär att dom blir lätta att ta bort varje år för att underlätta underhållet. Dessutom blir det tätt.

Viktigt att hålla rent under lackjobb.

Några få av många många små detaljer på däck. 8:e lagret av totalt 10.

Regina åter i vattnet

Independànce, en 14 m Petterson från 1911

Ett riktigt skogsfynd, som tack vare framför allt Leif Lampens outtröttliga optimism och oförmåga att ge upp nu åter befar våra vatten.

Här krävs mycket fantasi för att kunna se den färdiga båten…

Båten riktas tillbaka till rätt form så långt som skrovet medger,
och fixeras sedan med mallar. Samma som vid nybyggnation.

Däcksstruktur och skarndäck börjar komma på plats.

Skarndäcken på plats. Alla assymetrier i skrovet har nu dolts i skarndäcken, för att göra en helt symmetrisk öppning för det kommande valdäcket.

Independànce kör nu charter efter många år på land.

Här syns det ovanliga valdäcket, och Independànces vackra förskepp.

Valkyrian

En CG Petterson från 1912 som varit i samma familjs ägo i snart 100 år.
Har här fått ovälkommet besök från båtgranne.

Ett litet men intressant arbete på en båt med speciell historia.

Den nya sargen basas i massiv hondurasmahogny.
Som när båten byggdes.

Vackrare och mer beständigt än laminerat i flera skikt, dessutom kostar det mindre att göra.
Enda anledningen att laminera är ofta att båtbyggaren slipper de svåraste momenten.

Ångbåten Saltsjön.

Ett arbete som bestod i att från ett plåtrent akterskepp återskapa akterdäck, toaletter och aktersalong med 20-talskänsla, med tidstypiska snickerier, på mindre tid än 10 veckor.

Noggrann planering i början för att få alla möten rätt.

Samtidigt som arbetet i aktersalongen påbörjas ska däcket som bildar salongens tak bytas.

Samtidigt som arbetet i aktersalongen påbörjas ska däcket som bildar salongens tak bytas.

Förberedande plåtarbeten. De slutgiltiga linjerna i hela inredningen måste bestämmas redan nu.

Relieftapeter mönsterpassas av målare Pierre Lindenstrand. En mästare inom sitt yrke.

De färdiga tapeterna. I taket.

Alla ytor lackas halvmatta, för att efterlikna cellulosalacken som använts från början.
För blankt hade inte känts som 20-tal.

Bland hundratals möten mellan lister finns inte en enda gering.
Alla lister har skurits in i varandra.
Ger fogar som inte spricker upp över tid, och rätt för en båt från den här tidsperioden.

En eftergift till nya tider- svarvade eldosor av trä.

Den färdiga salongen, redo att användas igen.

Den färdiga salongen, redo att användas igen.

Drake

Drake med rejält deformerat skrov, och ett däck som hade kollapsat neråt i båten mycket beroende på att det var spikat med rostfri spik som inte höll ihop delarna.

Rostfri spik kan i den korrosiva pinen fälla ut krom, vilket blir som en smörjande film runt spiken.

Nästan alla spikar i däcket gick att dra ut med fingrarna. Rost är inte ett problem i däck, använd varmgalvat!

Skrovet riktades, nåtlimmades, fick nya spant, ny akterspegel, nya däcksbalkar nya däcksribb, och ny ruff.

Hör av dig

Behöver du renovera din träbåt? Vi har lång erfarenhet av renoveringar. Klicka på knappen här intill så hör vi av oss!

Annell Båtbyggeri